Produkt dnia
Bigs SC-515 Glasmax 1l
Bigs SC-515 Glasmax 1l

11,66 zł

9,48 zł

szt.
Bigs Sanitar SC-234 750 ml ŻEL
Bigs Sanitar SC-234 750 ml ŻEL

11,50 zł

9,35 zł

szt.
Bigs Sanitex SC-244 1l
Bigs Sanitex SC-244 1l

16,91 zł

13,75 zł

szt.
Producenci
Artykuły
Kontakt

 

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu.

Siedziba Naszej Firmy znajduje się w Jankach pod Warszawą.

Pełne dane adresowe i mapa znajdują się poniżej.

 

 

Biuro Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta jest do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

biuro@gpt.com.pl

Tel. 600 439 909,

tel. 668 283 028

tel. 668 283 301 Dział zakupów od dostawców:

Anna Rapa
anna.rapa@gpt.com.pl  tel.668 283 301 

 

Siedziba firmy i magazyn:

GPT Paweł Miączyński
al. Krakowska 48
05-090 Janki, woj. mazowieckie

Tel. 600 439 909

tel. 668 283 028

tel. 668 283 301


www.gpt.com.pl


NIP: 521-293-24-32
REGON: 010849644

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Firma GPT Paweł Miączyński informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Firma GPT Paweł Miączyński al. Krakowska 48, 05-090 Janki, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pod numerem telefonu: 22 609 60 85 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy z GPT Paweł Miączyński (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);
 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późzm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku wynikającej z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Prawo do sprzeciwu
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnionepodstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z się GPT Paweł Miączyński zwanym dalej Administratorem i złożyć pisemny wniosek.
 1. Okres przechowywania danych
 • Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/dokonania transakcji wynikającej z zakupu produktów/usług w GPT Paweł Miączyński będą przechowywane do momentu wygaśnięcia umowy, likwidacji dokumentów księgowych po określonym terminie wskazanym przez Instytucje Państwowe wynikające z przepisów 74 ustawy z 29 września1994 r. ustawyo rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz art. 83 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom powiązanym z GPT Paweł Miączyński , partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi.

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę zawodową, co stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: Przez tajemnicęprzedsiębiorstwarozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Instytucje Państwowe tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komisja Nadzoru Finansowego, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe. 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania transakcji z GPT Paweł Miączyński , wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww.

przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów firmy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/ transakcji i tym samymświadczenia usług.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celach przetwarzania danych oraz w celach marketingowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwości zastosowania wobec Pani/Pana spersonalizowanej oferty produktów oraz usług.

 

GPT Paweł Miączyński

Janki , dnia: 24.05.2018 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl