Produkt dnia
Bigs SC-515 Glasmax 1l
Bigs SC-515 Glasmax 1l

11,66 zł

9,48 zł

szt.
Bigs Sanitar SC-234 750 ml ŻEL
Bigs Sanitar SC-234 750 ml ŻEL

11,50 zł

9,35 zł

szt.
Bigs Sanitex SC-244 1l
Bigs Sanitex SC-244 1l

16,91 zł

13,75 zł

szt.
Producenci
Artykuły
Realizacja zamówień

Obecnie realizujemy dostawy do Firm usługowych na ok. 1000 obiektów rozmieszczonych w Warszawie i w różnych rejonach Polski. Dostawy realizujemy na nasz koszt poprzez własny tabor samochodowy, odbywa się to w godzinach 8-16 w dni robocze. Staramy się minimalizować czas realizacji zamówień . Przy stałej cyklicznej współpracy wynosi on 4 dni robocze. Aby usprawnić logistykę opracowujemy z naszym odbiorcą harmonogram dostaw w którym są wyszczególnione obiekty i termin realizacji zamówienia.


Kompleksowa obsługa firm pozwala nam na oferowanie bardzo atrakcyjnych warunków współpracy. Jesteśmy w stanie zaproponować atrakcyjne warunki cenowe i sprzedaż na zasadzie odroczonego terminu płatności.
Oprócz sprzedaży oferujemy naszą pomoc w doborze technik i technologii sprzątania. Nasz personel jest przeszkolony w zakresie stosowania sprzedawanych preparatów chemicznych. Poparte jest to certyfikatami wystawionymi przez producentów chemii.


Każda oferta handlowa jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

 

 

Firma GPT Paweł Miączyński informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Firma GPT Paweł Miączyński ul. Pałacowa 25 , 05-816 Michałowice-Wieś, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pod numerem telefonu: 22 609 60 85 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 

 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy z GPT Paweł Miączyński (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);

 

 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późzm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 

 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku wynikającej z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


 

 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 

 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 1. Prawo do sprzeciwu

 

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnionepodstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z się GPT Paweł Miączyński zwanym dalej Administratorem i złożyć pisemny wniosek.

 

 

 1. Okres przechowywania danych

 

 • Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/dokonania transakcji wynikającej z zakupu produktów/usług w GPT Paweł Miączyński będą przechowywane do momentu wygaśnięcia umowy, likwidacji dokumentów księgowych po określonym terminie wskazanym przez Instytucje Państwowe wynikające z przepisów 74 ustawy z 29 września1994 r. ustawyo rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz art. 83 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).

 

 

 1. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom powiązanym z GPT Paweł Miączyński , partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi.

 

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę zawodową, co stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: Przez tajemnicęprzedsiębiorstwarozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy.

 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Instytucje Państwowe tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komisja Nadzoru Finansowego, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

 • prawo przenoszenia danych;

 

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 1. Prawo wniesienia skargi

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Wymóg podania danych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania transakcji z GPT Paweł Miączyński , wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww.

 

przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów firmy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/ transakcji i tym samymświadczenia usług.

 

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celach przetwarzania danych oraz w celach marketingowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwości zastosowania wobec Pani/Pana spersonalizowanej oferty produktów oraz usług.

 

GPT Paweł Miączyński

Michałowice-Wieś , dnia: 24.05.2018 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl